Производител на брашно, хляб,

тестени и сладкарски изделия

Производство

Нашата дейност

Производство на брашно

Произвеждаме всички типове брашно: Екстра бяло, Бяло, Типово. Без подобрители.

Производство на заводски хляб

Произвеждаме хлябът с най-голяма плътност, мекота и аромат!

Производство на ръчен хляб

Произведен от изкусните ръце на майстора!

Производство на печива

Произвеждаме всички видове традиционни печива.

Производство на сладки

Произвеждаме дълготрайни сладкарски изделия.

Пекарни

Заповядайте в някоя от нашите пекарни, в които можете да намерите добре познати и традиционни видове закуски. Всички ръчно направени от опитни майстори и подбрани качествени продукти.

каталог

Нашите продукти

Ние постоянно се стремим да разработваме, произвеждаме и продаваме безопасни, иновативни продукти с висока хранителна стойност, като се стремим към възможно най-добро съотношение  между качество и цена.

Процедура по Договор за БФП № BG-RRP-3.006-0208-C01 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

ДЕНИСЛАВ ЕАД по Договор за БФП № BG-RRP-3.006-0208-C01 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ публикува процедура за избор на изпълнител.

Предмет на предвидената процедура:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници “1. Изграждане на нова фотоволтаична система за собствено потребление с мощност от 120 kW, комбинирана с батерия за съхранение на енергията с капацитет за съхранение от 153.6 kWh, в с. Константиново;

  1. Изграждане на нова фотоволтаична система за собствено потребление с мощност от 100 kW, комбинирана с батерия за съхранение на енергията с капацитет за съхранение от 102.4 kWh, в гр. Белослав”.

Прогнозна стойност 626 780.00 лв. без ДДС

Обект на процедурата

Строителство

Приложим нормативен акт

ПМС

Тип на процедурата

Избор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление

626 780.00 лв.

Дата на обявление

26.06.2024

Крайна дата за подаване на оферти

08.07.2024

ЕИК 200704693

РАБОТЕН ПРОЕКТ ДЕНИСЛАВ EАД гр. Белослав ул. Иван Вазов 14

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.006-0208-C01

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ